Plus

Et ekstra pluss

GOSafe PLUS, en garanti for både person- og transportkjøretøy med et sjenerøst garantiomfang. Passer de fleste og gjør livet med kjøretøy enklere og tryggere.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Plus
PREMIUM MÅLGRUPPE: Nesten alle kjøretøymerker og -modeller. Garantien kan tegnes på kjøretøy under 12 år, som ikke har passert 200 000 km.
EGENANDEL: 0,-
MAKS. VARIGHET: Til kjøretøyet er 12 år eller har gått totalt 200 000 km (det som skjer først).
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Last ned vilkår

Vedlikehold

For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt og vedlikeholdes i henhold til produsentens forskrifter. I perioden garantien er gyldig skal service og eventuelle garantireparasjoner utføres av selgende foretak eller verksted anvist av Fragus. Alt vedlikehold skal være utført av faglig kvalifisert personell, og skal uten unntak dokumenteres i kjøretøyets originale servicebok, som på forespørsel fra Fragus skal kunne fremvises ved en eventuell skade. Garantien omfatter ikke skader som er oppstått på grunn av bruk av komponenter som avviker fra kjøretøyets seriemessige utførelse. Deler som kan forventes å bli slitt som en del av kjøretøyets normale funksjon dekkes ikke av garantien.